რუსუდან ესებუა

რუსუდან ესებუა

პროფესორი

ფსიქოლოგიის დოქტორი, 1976-2002 წლებში მუშაობდა თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ესთეტიკისა და ხელოვნებათმცოდნეობის კათედრაზე უფროსი მეცნიერ თანამშრომლად, დოცენტად. 2002-2015 წლ.- თბილისის 198 საჯარო სკოლაში (მენტალური და ქცევითი პრობლემების მქონე მოსწავლეების სპეციალიზირებული მიმართულების სკოლა) ფსიქოლოგად. 2013 - დღემდე გ. თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე მოწვეული სპეციალისტი; 2015 წლიდან დღემდე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) მოწვეული სპეციალისტი; 2018 წლიდან დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი; 2017 წლიდან დღემდე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი; გამოქვეყნებული აქვს 28 სამეცნიერი შრომა ფსიქოლოგიის, ხელოვნებათმცოდნეობის და სპეციალიზირებული სწავლების სფეროში.