თამარ ჩიტოშვილი

მოწვეული ლექტორი

შორენა მეტრეველი

მოწვეული ლექტორი

სოფიკო ჯვარშეიშვილი

მოწვეული ლექტორი

მარინა ბაღათურია

მოწვეული ლექტორი

ქეთევან ცერცვაძე

მოწვეული ლექტორი

ნიკა დუდაშვილი

მოწვეული ლექტორი

მაია აღაია

მოწვეული ლექტორი

მანანა მათიაშვილი

მოწვეული ლექტორი

დავით პიტიურიშვილი

მოწვეული ლექტორი

ალექსანდრე რაიბული

მოწვეული ლექტორი

დავით დათუაშვილი

მოწვეული ლექტორი

თენგიზ ვერულავა

მოწვეული ლექტორი