2021 წლის 22 აპრილს ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებთან 24.04.2021

2021 წლის 22 აპრილს ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებთან

შეხვედრას უძღვებოდა, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი - ირინე არჯევანიძე. შეხვედრა იყო, როგორც გაცნობითი, ასევე ინფორმაციული ხასიათის. კერძოდ, განხილული იქნა უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აპრილის ბრძანება, დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით დროებითი ღონისძიების დამტკიცების შესახებ. პროფესორ-მასწავლებლებს მიეცათ დავალებები. სამუშაო შეხვედრაზე აღნიშნულ საკითხსა და ონლაინ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით დამსწრეებმა გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები და იმსჯელეს ფაკულტეტის შემდგომი საქმიანობის შესახებ.