ტრენინგი - ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამაში "ჰორიზონტი ევროპა" მონაწილეობა - პრაქტიკული ასპექტები 19.12.2021

ტრენინგი - ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამაში "ჰორიზონტი ევროპა" მონაწილეობა - პრაქტიკული ასპექტები

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორებმა მარინე შავლაყაძე და ნინო აბაიშვლმა 2021 წლის 14-15 დეკემბერს მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგში სახელწოდებით "ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამაში "ჰორიზონტი ევროპა" მონაწილეობა - პრაქტიკული ასპექტები". ტრენინგი განკუთვნილი იყო მკვლევრებისთვის, ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, დოქტორანტებისთვის და ყველა იმ პირისთვის, ვისაც აინტერესებს ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამაში "ჰორიზონტი ევროპა" და ევროპული კვლევების სფეროში მონაწილეობა

ტრენინგის მთავარი მიზანი იყო პრაქტიკული შეხედულებებისა და გამოცდილების გაზიარება ისეთი მნიშვნელოვანი თემის განსახილველად, როგორიცაა საპროექტო წინადადებების მომზადება.

 

ტრენინგის შინაარსი მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება შემდეგი თემებით

  • ინფორმაციის წყაროები პროგრამასთან დაკავშირებით
  • თემებისა და კონკურსების მოძიების გზები
  • საერთაშორისო კონსორციუმებში ჩართულობის შესაძლებლობები
  • ერთობლივი წინადადების შემუშავების გამოცდილების განხილვა
  • საპროექტო წინადადებების მნიშვნელოვანი ასპექტები
  • ლექციებში და ინტერაქტიულ სამუშაოებში მონაწილეობისთვის საჭირო ინსტიტუციური წინაპირობები
  • პრაქტიკული მაგალითები და შეკითხვების ფორმულირების შესაძლებლობები

ტრენინგს უძღვებოდა ჰერბერტ ჰაუბოლდი, რომელიც წარმოადგენს ავსტრიის გარემოს დაცვის სააგენტოს. ჰერბერტ ჰაუბოლდს აქვს ევროკავშირის პროგრამების ფარგლებში საპროექტო წინადადებების შემუშავებაში მონაწილეობის გამოცდილება.

მსგავსი სიახლეები

პროექტი „ჩემი პროფესია პრაქტიკაში“ - თემა: „მომსახურების ხარისხი და მისი როლი კომპანიის წარმატებაში“ 10.06.2019

პროექტი „ჩემი პროფესია პრაქტიკაში“ - თემა: „მომსახურების ხარისხი და მისი როლი კომპანიის წარმატებაში“

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტებთან შეხვედრა სახე...

ვრცლად
I სტუდენტური კონფერენცია ნეირომეცნიერებებში 07.12.2019

I სტუდენტური კონფერენცია ნეირომეცნიერებებში

27 დეკემბერს, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართება...

ვრცლად