გამარჯვებული საგრანტო პროექტი 05.02.2024

გამარჯვებული საგრანტო პროექტი

გამარჯვებული საგრანტო პროექტი თემაზე: "ახალგაზრდების სამეწარმეო კომპეტენციების ფორმირება და მათი განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორების განსაზღვრა“. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2023 წელს გამოცხადებული შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტის კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტი: „ახალგაზრდების სამეწარმეო კომპეტენციების ფორმირება და მათი განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორების განსაზღვრა“. პროექტის ხელმძღვანელია თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი ზვიად ვეკუა, თანახელმძღვანელები პროფესორი მედეა ჭელიძე და ასოცირებული პროფესორი თამარ ბერიძე.

მსგავსი სიახლეები

საინტერესო ონლაინ დისკუსია სამართლის დარგის მეცნიერთათვის 22.02.2021

საინტერესო ონლაინ დისკუსია სამართლის დარგის მეცნიერთათვის

2021 წლის 19 თებერვალს, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის „სამართლის მეცნიერთა კავშირისა“ და საერთა...

ვრცლად
სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია 01.06.2021

სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია

რეგისტრაცია დაიწყო... თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით...

ვრცლად