გამარჯვებული საგრანტო პროექტი 05.02.2024

გამარჯვებული საგრანტო პროექტი

გამარჯვებული საგრანტო პროექტი თემაზე: "ფრონტალური კბილების პირდაპირი და არაპირდაპირი რესტავრაციების თანამედროვე მიდგომები და თავისებურებები“. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2023 წელს გამოცხადებული შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტის კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტი: „ფრონტალური კბილების პირდაპირი და არაპირდაპირი რესტავრაციების თანამედროვე მიდგომები და თავისებურებები“. პროექტის ხელმძღვანელია თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი რუსუდან დევნოზაშვილი.