ღია კონკურსის შედეგი 25.03.2024

ღია კონკურსის შედეგი

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტურია კადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

ა. სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

1. თეიმურაზ გორგოძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ზოგადი ქირურგია, ქართულენოვანი და რუსულენოვანი).

2. მაია ბაჩიაშვილი - ასისტენტი თანამდებობაზე (მიმართულება - თერაპიული სტომატოლოგია, ქართულენოვანი).

 

ბ. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:

1. რუსუდან ესებუა - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები, ფსიქოლოგია).

გ. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე:

1.ირინა ბენია - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება , ქართულენოვანი და რუსულენოვანი).

2. გიორგი ხარშილაძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნეისის ადმინისტრირება, ქართულენოვანი).

3. ნათელა მარტინენკო - ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება, ბუღალტერია რუსულენოვანი).

4. გოგა გელიტაშვილი - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება, ფინანსები, ქართულენოვანი და რუსულენოვანი).

5. მაია ჯახაია - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი, რუსულენოვანი ).

6. ნინო რამაზაშვილი - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი, ქართულენოვანი ).

 

დ. სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე:

1. ზურაბ ჭყონია - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - სამართალი, კერძო სამართალი).

 

დარჩეს ვაკანტური პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიოლოგია, ქართულენოვანი და რუსულენოვანი)- 1 საშტატო ერთეული.

მსგავსი სიახლეები

21 ოქტომბრიდან იწყება სალექციო კურსი, თემაზე - კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში 16.10.2020

21 ოქტომბრიდან იწყება სალექციო კურსი, თემაზე - კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში

21 ოქტომბრიდან იწყება სალექციო კურსი, თემაზე - „კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში&ldqu...

ვრცლად
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები 09.04.2021

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები

გაცნობებთ, რომ 11 მაისს 10:00 საათზე საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში გაიმართება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენც...

ვრცლად