მიიღე მონაწილეობა, სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო-საკომუნიკაციო სესიაზე, პარტნიორ უნივერსიტეტში! 26.03.2024

მიიღე მონაწილეობა, სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო-საკომუნიკაციო სესიაზე, პარტნიორ უნივერსიტეტში!

2024 წლის 26 აპრილს პიტესტის  უნივერსიტეტის, ეკონომიკის მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდება მორიგი, სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო-საკომუნიკაციო სესია.

სესიის სამეცნიერო კომისიის წევრად, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტიდან  წარდგენილია სამართლის დოქტორი, პროფესორი ლია ჭიღლაშვილი, ხოლო სესიის საორგანიზაციო საქმიანობაში ჩაერთვება თჰუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ქეთი ცერცვაძე.  

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო სესია გაიმართება სხვადასხვა დარგის მიმართულებით. სესიაზე წარმოდგენილი მოხსენებები გამოიცემა პიტესტის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ინდექსირებულ ჟურნალში.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში